Brennprogram IPS e.max Ceram Zircona

Opprettet 27.02.2011 13:32:36
Forfatter Thomas Østvold

Nytt brennprogram ved bruk av IPS e.max Ceram på zirconia

Siden ZrO2 er en dårlig varmeleder sammenliknet med andre skjelett/kjerne materialer, kreves det en

lav temperaturstigning. Dette sikrer jevn varmefordeling i bindingsområdene mellom skjelett og

fasade, og i de ytre deler av restaurasjonen selv ved forskjellig skjelett tykkelse. På denne måten

oppnår man optimal binding og jevn sintring av sjiktet materiale....

Last ned
Sist endret 01.01.0001 00:00:00